Xinshe
Chungli Branch
30F., No.120, Sec.1,Zhingyang W. Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City

Hsinchu Branch
886-3-522-1082
No.658,Xida road,East Dist.,Hsinchu City

*
8F., No. 91, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City
Tel_ 02-2515-9112
Fax_ 02-2515-9116